Indendørs

Uanset om taget er på eller ej, er der rygeforbud i alle indendørs lokaliteter i Parken inkl. toiletter, trapper og gangarealer. Rygeforbuddet gælder også alle former for e-cigaretter etc. 

Udendørs uden tag (FCK-kampe)

Hvis Parkens tag ikke er på, må du ryge på B-tribunen (Sektion 12) og Nedre C samt uden for Parken. På alle andre tribuneafsnit er rygning ikke tilladt. Der kan dog være undtagelser fra denne hovedregel - i så fald vil det fremgå af skiltning på de pågældende områder.


Udendørs uden tag (DBU-kampe)

Hvis Parkens tag ikke er på, må du ryge på B-tribunen samt uden for Parken. På alle andre tribuneafsnit er rygning ikke tilladt. Der kan dog være undtagelser fra denne hovedregel - i så fald vil det fremgå af skiltning på de pågældende områder.


Udendørs med tag

Hvis taget er på, er der rygeforbud på alle tribuneafsnit.