For at øge sikkerheden i Parken må følgende genstande ikke medbringes på stadion:

 • Våben af enhver art 
 • Genstande der kan bruges som våben eller kasteskyts
 • Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans 
 • Flasker, bægre, krus eller dåser af materialer, der kan gå i stykker eller splintre 
 • Genstande, der fylder uforholdsmæssigt meget, fx kufferter elle store tasker
 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande 
 • Flag eller transparenter, der er længere end 1,50 meter samt konfettirør og creperuller med konfetti
 • Mekanisk drevne støjinstrumenter - fx kompressorhorn, vuvuzela o.lign.
 • Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art 
 • Paraplyer
 • Dyr 
 • Laserpenne
 • Større kamera, linser, objektiver, mv.
 • Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster
 • Racistisk eller nazistisk propagandamateriale 
 • Andre genstande, der kan bringe sikkerheden og ordenen i Parken i fare. 
Listen er ikke udtømmende. 

Den altid gældende liste over, hvad der ikke er tilladt at medbringe i Parken, finder du i vores ordensreglement i paragraf 5.

Du bliver nægtet adgang til Parken, hvis Parkens kontrollører vurderer, at du udgør en sikkerhedsrisiko. Billetten refunderes ikke.