Indendørs

Uanset om taget er på eller ej, er der rygeforbud i alle indendørs lokaliteter i Telia Parken inkl. toiletter, trapper og gangarealer. Rygeforbuddet gælder også alle former for e-cigaretter etc. 

Udendørs uden tag (FCK-kampe)

Hvis Telia Parkens tag ikke er på, må du ryge på Nedre B og Nedre C samt uden for Telia Parken. På alle andre tribuneafsnit er rygning ikke tilladt. Der kan dog være undtagelser fra denne hovedregel, og så vil det fremgå af skiltning på de pågældende områder.


Udendørs uden tag (DBU-kampe)

Hvis Telia Parkens tag ikke er på, må du ryge på B-tribunen samt uden for Telia Parken. På alle andre tribuneafsnit er rygning ikke tilladt. Der kan dog være undtagelser fra denne hovedregel, og så vil det fremgå af skiltning på de pågældende områder.


Udendørs med tag

Hvis taget er på, er der rygeforbud på alle tribuneafsnit.