Sådan optjener du point på dit sæson kort

På din away profil skal du blot sikre at oplyse dit sæsonkort id, således vi kan forbinde away system med vores pointsystem, eftersom disse af persondatalovgivningshensyn er to adskilte systemer.
 
Dette gøres ved at logge ind på min profil her

Som en af de eneste klubber i verden giver vi også point for udebanekampe. Fra sæsonen 2015/2016 modtager man således 10 point for at komme på udebanekampe såfremt man korrekt registreres på dagen i away systemet. Udebane pointene har dog en særlig status i forhold til hjemmebanepoint, idet de giver forkøbsret til udebanekampene.


Forkøbsret til udebanekampe


Udover at deltagelse til både udebane og hjemmebane vil give totalt flest point i forhold til gæster som udelukkende kommer til hjemmekampe, vil de optjene udebanepoint desuden have en særstatus i forhold forkøbsret af udebanekampe.

Når der fastsættes en kampdato for hvad anses som en attraktiv udebanekamp, hvor efterspørgslen vil overstige antallet af billetter som kan udbydes, vil FCK i samråd med fankoordinator fastsætte kriterier for forkøbsretten.
Denne vil følge en prioriteret rækkefølge, hvor dem med største udebane anciennitet startende fra sæsonen 2015/2016 vil tilbydes forkøbsretten først. Herefter i prioriteret rækkefølge og endeligt åbent salg.